Hoppa till innehåll

Funktionshindrade har mycket att bidra med

12 oktober 2011
Publicerad i Kristianstadsbladet den 12 oktober 2011

Vi uppmanar alla arbetsgivare från alla samhällsområden att förbereda sig inför framtidens demografiska utmaningar som kommer ställa krav på att vi tar tillvara alla människors kraft på arbetsmarknaden. Var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning, med olika erfarenheter och kompetenser, här finns en potential att utnyttja. Det skriver Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden i Skåne, Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör Arbetsförmedlingen, och Carl Älfvåg, generaldirektör Handisam.

Sverige åldras. En större del av befolkningen ska försörjas av en allt mindre del. Äldreutredningen beskrev detta för ett antal år sedan som att vi står inför en demografisk jordbävning. Region Skåne står inför stora utmaningar, precis som landet i övrigt.

Med andra ord: för att klara av framtidens utmaningar måste alla människors kompetens tas tillvara. Men så är i dag inte fallet. Många står mer eller mindre permanent utanför arbetslivet, inte minst personer som har en funktionsnedsättning och har nedsatt arbetsförmåga.

Bland dem är arbetslösheten nästan dubbelt så stor som för befolkningen i helhet. Och gapet har ökat det senaste decenniet, oavsett konjunkturläge.

Region Skåne har antagit en vision för år 2016 där målet är att alla ska ha ett arbete utifrån sin kompetens, oberoende av vilken funktionsförmåga man har. Det innebär också möjligheter till avancemang, utveckling och lön på lika villkor.

I linje med detta har Region Skåne startat projektet ”Kompetensare” som genom praktikplatser ska underlätta för ungdomar att få ett arbete. Meningen är att ta fram en permanent modell för ungdomars inträde på arbetsmarknaden och att ingen ska uteslutas på grund av en funktionsnedsättning.

Region Skåne har också påbörjat ett projekt som innebär att upp till 25 personer med psykisk funktionsnedsättning ska få praktikplats inom någon av förvaltningarna. Dessa kommer sedan att erbjudas anställning eller annan sorts sysselsättning. Projektet, som fått namnet ”Vägen in”, förväntas leda till attitydförändringar hos dem som arbetar med praktikanten. Det handlar alltså inte om välgörenhet utan om ett ömsesidigt utbyte av kompetens.

Det är viktigt att staten visar vägen och föregår med gott exempel. Inte minst för att kommuner, landsting, regioner och näringslivet i större utsträckning ska ta sitt ansvar.

I en enkätundersökning från Handisam med svar från 263 myndigheter uppgav endast lite drygt hälften att de har minst en anställd med funktionsnedsättning som har behov av någon form av anpassning av arbetet eller arbetsplatsen.

I en stor kampanj, ”Se kraften”, uppmanar nu Arbetsförmedlingen Sveriges alla arbetsgivare att se kompetensen hos det stora antal människor som i dag har en orättvis situation på arbetsmarknaden.

Via ”Se kraften” vill Arbetsförmedlingen synliggöra den arsenal av hjälpmedel som Arbetsförmedlingen kan erbjuda för att undanröja hinder och möjliggöra för arbetsgivare att helt fokusera på kompetens och erfarenhet vid rekryteringar.

Vi uppmanar alla arbetsgivare från alla samhällsområden att förbereda sig inför framtiden som kommer ställa krav på att vi tar tillvara alla människors kraft på arbetsmarknaden.

Var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning, med olika erfarenheter och kompetenser. Ser du möjligheten eller hindret?

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: