Hoppa till innehåll

Hur har det gått med Hälsovalet?

10 september 2010

Hur går det med Hälsovalet i Skåne? Uppnås de uppsatta målen? Kan man se positiva eller negativa trender? Uppföljningsarbetet pågår löpande och nu börjar det samlas tillräckligt med information för att man ska kunna se en del utvecklingstrender. Vid Närsjukvårdsberedningens möte på fredagen föredrogs en del resultat varav en del kan vara intressanta.

 • Antalet besök på regionens akutmottagningar minskar med 0,7%, trots en ökande befolkning. En bidragande orsak kan vara att tillgängligheten i primärvården utvecklas positivt.
 • Det ökade egenansvaret för hälsovalsenheterna vad gäller förskrivning av läkemedel förefaller betyda att dessa når måltalen i betydligt högre grad än de primärvårdsenheter som står utanför Hälsovalet
 • I Hälsovalet premieras ett antal resultat med särskilda pengar, s.k målrelaterad ersättning. Det kan t.ex handla om registrering i nationella register, förskrivning av vissa läkemedel eller patientupplevd bedömning av bemötande. Många enheter har varit framgångsrika i denna del av arbetet och enheterna har hittills i år totalt fått utbetalt över 22 miljoner kronor p.g.a goda resultat
 • Tittar man på antalet besök hos hälsovalsenheterna till andra yrkesgrupper än läkare kan man konstatera att tillgången till psykologer har ökat väsentligt i primärvården, antalet besök har ökat med runt 44%
 • Antalet läkarbesök på primärvårdsnivå har totalt ökat med 3,7%, störst är ökningen i åldersgruppen 65-74 år med 5,8%. Detta trots att den stora vaccinationen i samband med pandemin utfördes under mätperioden.
 • Antalet besök hos läkare i primärvården har i vissa kommuner ökat kraftigt. Exempelvis är ökningen 17,7% i Lomma, 15% i Örkelljunga och 13,6% i Lund

Vårt mål är att mer vård ska erbjudas nära medborgarna. Flera av dessa första resultat pekar just i den riktningen, jag är särskilt glad över ökningen av antalet psykologbesök i den nära sjukvården. Vi vet att behoven är stora inom det området, och om vi framöver kan se en fortsatt positiv utveckling är det ett oerhört viktigt steg i det förebyggande arbetet.

Vi kan  också se att de offentliga vårdenheterna är bäst på att uppfylla målen som har att göra med förskrivning av läkemedel, samtidigt som de privat drivna enheterna är bäst vad gäller bemötande och service. Förhoppningsvis kan olika enheter lära av varandra så att målen kan nås i ännu högre grad i framtiden.

/Gilbert Tribo(FP)

Annonser
One Comment leave one →
 1. 01 december 2010 14:53

  Vill uppmärksamm dig på mitt brev till Hälso och sjukvårdsnaämnden. Jag har arbetat i 16 år som distriktsläkare på Borgmästargårdens vårdcentral, trivts bra med personalen. Skånes äldsta patientklientel. Med ny chef och allt mer pressade förhållande där inget åtgärdats trots upprepad påtalan om förhållanden. Facken inblandade. Jag har kritiserat min chef öppet och när inget hänt och man blivit alldeles uttröttad även personlig kritik. Detta ledde till att jag utan facklig närvaro på Claesgatan igår av Per werner blev uppmanad att gå hem . Jag fick inte visa mig på vårdcentralen. Med på mötet var också tf personalchef Lars Wallber, Petra Smedjeback och min chef Maria Blixt- Lindsjö

  Så bra fungerar vårdvalet i verkligheten
  Ann-Christin Rey

  Distriktsläkare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: