Hoppa till innehåll

Skåne får en stark röst i klimatfrågan

12 februari 2010

Med skånska mått upplever vi en vargavinter just nu och i dess spår vädrar åtminstone en del mindre kvalificerade klimatförnekare sin vår. Det är viktigt att ifrågasätta all vetenskap och forskning men det är beklagligt att göra det klassiska misstaget att förväxla väder med långsiktiga klimattrender. När skåne upplever sin kallaste vinter på tjugo år är samma vinter ovanligt mild i nordligaste Sverige, snöbristen i OS-aktuella Vancouver är ett exempel och på Arktis fortsätter isbergen att svettas på sitt sätt. Variationerna i temperatur har alltså varit stora över hela norra halvklotet.

Klimatforskning är oerhört komplicerat. Att räkna ut effekterna av variationer ökade  klimatgaser i atmosfären tillsammans med andra miljöförändringar som tex. avskogning är oerhört komplicerat och som kräver tunga matematiska modeller med väl avvägda variabler.

Själv är jag ingen naturvetare inom detta område men som politiker sätter jag min tilltro till vad en överväldigande majoritet att världens forskare har kommit fram till; klimatet förändras till följd av människans aptit på energi och användning av föråldrade energisystem. Att inte agera utifrån detta vore direkt tjänstefel. Inom andra områden, inte minst inom sjukvården, fattar vi dagligen beslut grundade på forskning och beprövad praxis. Om vi inte gjorde så skulle ett berättigat ramaskri höras, så varför ska vi inte fatta beslut enligt samma principer när det gäller klimatet?

Utifrån detta bildades Region Skånes klimatberedning som lade fram sin rapport i september förra året. Beredningen gjorde ett grundligt och bra arbete och kunde i politisk enighet lägga fram sin rapport. För att nå visionen om ett klimatneutralt och klimatanpassat Skåne konstaterade man att det krävs åtgärder inom ett flertal områden som transporter, energitillförsel och jordbruk men att det också handlar om att utnyttja de resurser vi redan har på ett effektivt sätt. Skåne har ju väldigt fina förutsättningar; vi är en jordbruksbygd med stor potential till produktion av biogas, vi har en kunskapsbas och innovationskraft i våra företag och lärosäten som ger nya affärsmöjligheter och jobb.  Det finns dessutom massor av organisationer och nätverk i Skåne som arbetar med klimatfrågan. Var och en är unik och har sin egen särart och ansvar men hur samordnat är egentligen det arbete som utförs? Om man bara ser till de offentliga aktörerna så finns det exempel på att kommunikationen ibland är dålig och var och en sitter i varsin kammare och försöker löser samma problem. Klimatberedningen pekade på detta och menade att det behövdes en kraftsamling och samordning av av det arbete som redan görs. Det är också viktigt att Skåne kan tala med en röst gentemot staten i klimatfrågan. På gårdagens möte med regionstyrelsen bildades därför ”Klimatsamverkan Skåne”.  Detta är ett första steg till en ökad gemensam kraftsamling hos de offentliga aktörerna i Skåne. Ett första möte med Skånska kommunförbundet och länstyrelsen kommer att i ske i början av mars.

 Det finns flera områden att diskutera. Ett exempel kan vara att samordna de insatser som staten nu gör inom energieffektivisering. Detta är ett av de effektivaste klimatåtgärderna som finns och som dessutom är direkt lönsamt för både skattebetalare och klimatet. Här måste det till erfarenhetsutbyte så ett de framsteg som görs på ett håll kommer alla till del. Ett annat exempel är transportsektorn. Redan till år 2020 är det möjligt att biogas kan stå för hälften av det skånska bränslebehovet men då krävs att distributionsfrågan kan lösas. Här handlar det om att komma upp i en kritisk massa antingen på antalet biogas-fordon eller på antalet tankställen, men för att komma dit är det nödvändigt att offentliga aktörer griper in ett första skede. Detta är en typisk ”hönan eller ägget” fråga som måste lösas. De offentliga aktörerna kan ge en knuff i rätt riktning, i övrigt är jag övertygad om att Skåne har tillräckig utvecklingskraft för att komma stärkt ur den omställning som klimatfrågan kräver.

/Anders Åkesson (MP), ordförande i Klimatsamverkan Skåne

Annonser
One Comment leave one →
 1. Nils permalink
  15 februari 2010 17:23

  Hej Anders,

  Vetenskap bygger som bekant inte på majoritetsbeslut. Jorden blev ju inte platt bara för att Kopernikus var relativt ensam om sin uppfattning om det motsatta förhållandet.

  Den ”forskarvärld” du hänvisat till har ju varit starkt politiskt tillsatt och IPCC har under den senaste tiden fått backa från den ena efter den andra ståndpunkten. Vid sidan av ”Climategate” då man medvetet manipulerat temperaturdata för att ”hide the decline” har även de smältande glaciärerna visat sig vara totalt felaktiga. ”Voodoo-vetenskap”, kallade IPCCs ordförande de som ifrågasatte rapporten…

  IPCC har genom manipulerande med data, kritikertystande och idiotförklarande av respekterade forskare grävt sin egen grav. Förtroendet är totalkört i botten och nu krävs nya tag för att rädda fötroendet för FN som organisation. IPCC är det för sent att göra någonting åt.

  Det finns gott om miljöproblem som politiken verkligen borde tag i, inte minst när det gäller Östersjön. Det är djupt olyckligt att svenska politiker ännu inte insett att jordens klimatsystem är alldeles för komplicerat för att påverkas av hur mycket vi flyger eller kör bil.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: